Projekty edukacyjne zrealizowane w roku szkolnym 2012/2013

„Skąd pochodzą mieszkańcy Ścinawy?”

Koordynator: Agnieszka Pieczara
Data złożenia projektu: 09.05.2012
Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ścinawie Małej

Uczestnicy: uczniowie klasy II: Sonia Kumala, Przemysław Gacek, Michał Kąkol, Paweł Słowik, Tomasz Buńko, Robert Wiliński, Krzysztof Smolnicki

1. Część informacyjna.
Projekt „Skąd pochodzą mieszkańcy Ścinawy?” adresowany był do uczniów II klasy gimnazjum. Zgłosiło się do niego siedmioro uczniów. Na zrealizowanie projektu mieli 6 miesięcy. Uczniowie prowadzili pracę nad projektem wg ustalonego planu działania. Warunkiem zaliczenia był aktywny udział w realizacji projektu, odbycie przynajmniej dwóch konsultacji w miesiącu oraz podzielenie się z innymi efektem końcowym. Projekt został przedstawiony 9 maja 2013r. w formie prezentacji multimedialnej na forum szkoły.

2. Cel projektu.
Celem projektu było wykazanie, skąd pochodzą mieszkańcy Ścinawy.  W ramach projektu uczniowie przeanalizowali historię Ścinawy i przesiedleń. Ostatecznie, przeprowadzili ankietę, dzięki której dowiedzieli się, skąd pochodzą mieszkańcy Ścinawy.

3. Wnioski i podsumowanie.
Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali pozytywną ocenę. Projekt został wytypowany do udziału w VII Wojewódzkim Festiwalu Nauki w Korfantowie, gdzie otrzymał pierwsze miejsce w kategorii regionalizmu.


„Mundurek szkolny bez tajemnic”

W projekcie Mundurek Szkolny bez tajemnic wzięły udział następujące osoby: Agnieszka Krowiak, Klaudia Pucek, Barbara Purat, Julia Rybotycka. Celem projektu było wykazanie, czy mundurek szkolny powinien stać się regularnym strojem uczniowskim. W ramach projektu uczennice przeanalizowały historię oraz wady i zalety noszenia mundurków. Na bazie cen producentów mundurków obliczyły przykładowy koszt mundurków chłopięcych i dziewczęcych. Ostatecznie, przeprowadziły ankietę, dzięki której obliczyły cenę regularnego stroju uczniowskiego, wykazując, że noszenie mundurka szkolnego jest rozwiązaniem tańszym, niż codzienny strój uczniowski. Wszystkie uczennice biorące udział w projekcie otrzymały pozytywną ocenę. Projekt został wytypowany do udziału w VII Wojewódzkim Festiwalu Nauki w Korfantowie, gdzie otrzymał wyróżnienie. Justyna Seman- koordynator projektu.


„Film metodą poklatkową"

Prace nad projektem rozpoczęły się już pod koniec września. Film stworzony przez zespół miał być zgłoszony do Konkursu "Tesco dla Szkół - zdrowo najedzeni, dlatego też prace nad nim rozpoczęliśmy tak wcześnie. Prace projektowe można podzielić na następujące etapy: 1. Poznanie metody poklatkowej 2. Stworzenie scenariusza i omówienie scenografii 3. Podział prac 4. Kręcenie filmu 5. Udział w Konkursie Tesco. Członkowie zespołu pod okiem opiekuna pana Mateusza Skuta pracowali przez wiele godzin bardzo angażując się w tworzenie filmu i jego promocję w czasie trwania konkursu Tesco. W efekcie film został nagrodzony wyróżnieniem co można uznać za duży sukces - nadesłanych filmów było ponad 800, 7 filmów wygrało nagrody główne, 8 zostało wyróżnionych. Członkowie zespołu: Kamil Krypel, Daniel Wajdziak, Wojciech Pieczara, Paweł Mroczko, Tobiasz Ziaja.
Ponadto pomagali nam: Emilia Gąsior, Karolina Szczeliniak, Piotr Łoboz, Bartłomiej Podgórski.

Projekty edukacyjne zrealizowane w roku szkolnym 2011/2012

"JAK ZMIENIAŁ SIĘ SAMOCHÓD OSOBOWY NA PRZESTRZENI LAT? "

Zespół projektowy: Kamil Misa kl. II b, Paweł Przywara kl. II b, Wiktor Wiliński kl. II b. 

Opiekun: Beata Zuba

Praca nad projektem polegała na wyszukiwaniu i selekcjonowanie informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, podręczniki, wywiad). Wynikiem pracy była prezentacja multimedialna w której uczniowie stwierdzili, że ewolucja samochodu zmieniła nie tylko jego kształt, prędkość, bezpieczeństwo jazdy i paliwo, ale również dba się o ekologię i niezawodność pojazdów.

Termin wykonania: maj 2012 r.

Efekty pracy: prezentacja multimedialna, makieta samochodu przyszłości.

 

"JAK ZMIENIAŁ SIĘ SAMOCHÓD CIĘŻAROWY NA PRZESTRZENI LAT ?"

Zespół projektowy: Kamil Szkuta kl. II b, Bartłomiej Błaszczyszyn kl. II a, Adam Kąkol kl. II a

Opiekun: Beata Zuba

Praca nad projektem polegała na wyszukiwaniu i selekcjonowanie informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, podręczniki, wywiad). Wynikiem ich pracy była prezentacja multimedialna w której stwierdzili iż mimo zwiększania udźwigu samochodów ich prędkość  również się zwiększa, a spalanie maleje. Doszukali się również zapowiedzi nowych technologii w przemyśle motoryzacyjnym związanych z napędem wodorowym.

Termin wykonania: maj 2012 r.

Efekt pracy: prezentacja multimedialna


„PODRÓŻ PO KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH”

Zespół projektowy składał się z pięciu uczennic klasy II b, tj. Daniela Sapiecha, Karolina Konarska, Kinga Nowakowska, Paulina Gerus i Natalia Kołowrot.

Opiekun zespołu projektowego: Monika Radom

Dziewczęta swoją pracę rozpoczęły już w październiku, początkowo tylko wyszukiwały i gromadziły informacje. W listopadzie skupiły się nad opracowaniem tekstów oraz wyszukaniem najciekawszych informacji o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Kolejnym zadaniem było opracowanie tekstów oraz zdjęć do albumu o wybranych krajach czyli Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Kilka wolnych dni podczas ferii zimowych przeznaczyły na wykonanie tablic z najważniejszymi informacjami o tych właśnie krajach.  Każda z dziewczyn sprawowała opiekę nad swoim państwem. Kiedy album i tablice były już gotowe, dziewczyny skupiły się nad prezentacją. Jednym z ciekawych punktów albumu jest prezentacja słownictwa przydatnego w podróży. Ostatnim zadaniem było przygotowanie artykułu do szkolnej gazetki.

Mimo iż, była to tylko wirtualna podróż uczennice zdobyły wiele ciekawych informacji o krajach anglojęzycznych. Poznały ich kulturę oraz historię. W trakcie projektu uczennice ćwiczyły techniki wykorzystywania różnych źródeł informacji oraz ich przetwarzania. Nauczyły się, że warto podróżować, a przede wszystkim uczyć się języków. I z taką właśnie wiedzą i dumą przedstawiły efekty swojej pracy na szkolnej prezentacji projektów edukacyjnych, zachęcając wszystkich obecnych do poszerzania swojej wiedzy i podróżomaniach, bo warto pamiętać, że podróże kształcą.

Efekty pracy:

prezentacja multimedialna     album

 

,,Co możemy zrobić, by nasz dom był bardziej ekologiczny?’’

Dnia 8 maja 2012 roku na Sali gimnastycznej został zaprezentowany projekt, którego opiekunem była Pani Agnieszka Marynowicz.

W skład grupy projektowej wchodzili uczniowie z klasy II „a”, czyli: Piotr Skrętkowicz, Damian Buńko, Bartłomiej Podgórski, Aleksandra Gąsiorek i Ewelina Pindel.

Celem przedsięwzięcia było udzielenie odpowiedzi na pytanie „Co możemy zrobić, by nasz dom był bardziej ekologiczny?”. Uczniowie pracowali w pracowniach szkolnych i w domu, z literaturą popularno - naukową, przy komputerze, od początku lutego do końca kwietnia, w terenie. Przeprowadzali ankiety w okolicznych miejscowościach na temat odnawialnych źródeł energii, segregowania odpadów oraz dokonywali pomiaru produkowania w domach różnych odpadów. Uczestnicy projektu zbierali z różnych źródeł wiedzy informacje na temat domów pasywnych, odnawialnych źródeł energii oraz sposobów segregacji i utylizacji odpadów. Przedstawiono scenkę, która dotyczyła tych problemów i opracowano gazetkę ścienną w której uczniowie zawarli odpowiedzi na postawione na początku pytanie, które było tematem projektu.

Efekt pracy: prezentacja multimedialna


„JEDEN DZIEŃ Z FIZYKĄ – WYBRANE ZJAWISKA FIZYCZNE OBSERWOWANE W CIĄGU DNIA”

Zespół projektowy: Klaudia Faltyn kl. II b, Aleksandra Małysiak kl. II b, Joanna Hudyma kl. II b, Katarzyna Hudyma kl. II b, Daniel Różak kl. II b

Opiekun zespołu projektowego: Teresa Michel

Już od października gromadziliśmy informacje. Swoją pracę zaczęliśmy od wyboru opisywanych przez nas zjawisk i doświadczeń. Wybraliśmy zimowy dzień: 13 stycznia 2012 roku. Skupiliśmy się na zjawiskach, które można zauważyć w ciągu zimy. Pracowaliśmy korzystając z Internetu oraz z naszej książki do fizyki. Po wybraniu zjawisk i doświadczeń stworzyliśmy prezentację multimedialną, którą w dalszych etapach udoskonalaliśmy i wzbogaciliśmy ją doświadczeniami „na żywo”. Opracowaliśmy również opowiadanie, które nawiązywało do naszej prezentacji. Celem naszego projektu było pokazanie, że „trudna fizyka” może być ciekawa i zrozumiała, a co ważne spotykamy się z nią o każdej porze dnia i w różnych sytuacjach oraz pogłębienie wiedzy na podstawie własnych obserwacji, a nie tylko literatury.

Oprac.: Klaudia Faltyn

Efekty pracy:

prezentacja multimedialna

 

„Żarówka dawniej i dziś”

Zespół projektowy: Klaudia Simon kl. II a, Aleksandra Karwowska kl. II a, Jakub Kolonko kl. II a, Adrian Pasiniewicz kl. II a

Opiekun zespołu projektowego: Teresa Michel

Od listopada do kwietnia nasza grupa projektowa czyli: Ola, Adrian, Kuba i Klaudia, pod okiem pani Teresy Michel przygotowywała projekt pt. „Żarówka dawniej i dziś”. Spotykaliśmy się co tydzień w piątek na 7 lekcji chociaż nie zawsze nam się to udawało. Na początku naszych spotkań zbieraliśmy żarówki  różnego rodzaju, następnie przygotowywaliśmy prezentację multimedialną, nad którą dużo pracowaliśmy. Poznaliśmy dokładnie historię powstania żarówek, ich rodzaje i budowę. Wskazaliśmy jak należy dobierać żarówki aby to było ekonomiczne i ekologiczne. Pokazaliśmy różnice w świeceniu różnych żarówek Podczas przedstawiania wyników naszej pracy przed całym gimnazjum bardzo się stresowaliśmy. Pod koniec naszej prezentacji zapomnieliśmy o przedstawieniu kilku interesujących informacji. Nie dostaliśmy szansy przedstawienia swoich wyników na „Wojciechach”, mimo to myślę, że prezentacja była udana dzięki naszemu zaangażowaniu, zainteresowaniu tematem i pomocy pani Teresy Michel.

Oprac.: Klaudia Simon

Efekty pracy:

prezentacja multimedialna

 

„Rzeka Ścinawa Niemodlińska – przyjaciel, czy wróg mieszkańców okolicznych miejscowości.”

 Problem do rozwiązania w projekcie: W jaki sposób rzeka Ścinawa Niemodlińska wpływa na życie mieszkańców okolicznych miejscowości ?

Cele projektu :

·         Poznanie Rzeki Ścinawy Niemodlińskiej, jako ważnego elementu lokalnego środowiska geograficznego,

·         Ukazanie relacji na linii człowiek – środowisko przyrodnicze, poprzez zbadanie prawidłowości i zależności wynikających z faktu osiedlania się ludzi nad rzeką Ścinawą Niemodlińską.

Skład zespołu uczniowskiego (klasa II a gimnazjum) :

·         Justyna Smolnicka

·         Małgorzata Bryja

·         Piotr Łoboz

·         Sławomir Znojek

Opiekun projektu:

  • Jolanta Woźniak

Zespół projektowy pracował od października 2011r. do maja 2012r. Praca miała kilkuetapowy przebieg. Uczniowie wykonywali zadania cząstkowe wynikające z ustalonego podziału zadań, opracowywali zgromadzone informacje i wyniki badań oraz przygotowywali prezentację rezultatów swojej pracy. Odbyło się jedenaście konsultacji, w czasie których uczniowie prezentowali efekty prac terenowych, poszukiwań informacji w literaturze popularno-naukowej i Internecie oraz ustalono szczegółowy zakres prac na kolejne tygodnie. Najwięcej czasu uczniowie przeznaczyli na prace terenowe, które wymagały wykonania „harcerskim sposobem” narzędzi pomiarowych i zamierzania się z nieznanymi do tej pory metodami pracy. Współpraca uczniów w czasie badań terenowych była przykładna, w terenie wykonano wszystkie pomiary, badania ankietowe, przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami oraz wykonano ponad 100 zdjęć. Prezentacja rezultatów pracy uczniów obejmowała:

-         prezentację multimedialną dotyczącą rzeki Ścinawy Niemodlińskiej, ukazującą jej charakterystyczne cechy oraz ocenę relacji na linii rzeka – mieszkańcy (zdjęcia, mapki, wykresy);

-         komentarz do kolejnych obrazów prezentacji multimedialnej, pozwalający poznać odpowiedź na podstawowy problem badawczy;

-         krótką inscenizację „Sąd nad rzeką Ścinawą Niemodlińską”, w której rzeka wystąpiła w roli pozwanej;

-         recytację krótkich fragmentów poezji na wstępie prezentacji i na jej zakończenie;

-         zaprezentowanie fotogazetki „Rzeka Ścinawa Niemodlińska w obiektywie” oraz mapy ukazującej rzekę z jej dopływami.

W prezentacji rezultatów pracy, która miała miejsce w dniu 8-05-2012r. (Dzień Patrona Szkoły), brali udział wszyscy członkowie zespołu i zaproszeni goście:

-         Jakub Rybotycki – klasa II b gimnazjum – obsługa sprzętu wideo;

-         Julia Rybotycka – klasa II b gimnazjum i Paulina Kulig klasa II a gimnazjum – wystąpiły w roli sędziów sądu szkolnego;

-         Wiktoria Konopka – klasa II szkoły podstawowej – recytacje.

Przy pracy nad projektem uczniowie potrafili działać zarówno indywidualnie, jak i grupowo oraz zdobyli dużo nowej wiedzy i nabyli sporo umiejętności. Rozwijali także umiejętności badawcze, geograficzne, technologii informacyjnej oraz umiejętności społeczne. Realizacja przedsięwzięcia wymagała od uczniów wysiłku i poświęcenia wielu godzin własnego czasu wolnego.

Projekt został zakwalifikowany na VII Wojewódzkie Naukowe Spotkanie Gimnazjalistów w Korfantowie, gdzie zespół zdobył I miejsce.

Efekty pracy:

prezentacja multimedialna

 

FILM I ANIMACJA METODĄ PO-KLATKOWĄ

Zespół projektowy: Mateusz Bocheński, Przemysław Danielak, Paweł Śliwiński, Łukasz Krowiak, Szymon Skowroński

Opiekun Projektu: Mateusz Skut

Praca nad projektem trwała od listopada do kwietnia. Głównym celem przedsięwzięcia było poznanie metody tworzenia filmów i animacji zwanej po-klatkową. Charakterystyczną cechą tego sposobu tworzenia ujęć jest stosowanie zamiast kamery samego tylko aparatu. Drugim, równoległym zadaniem, było wykorzystanie poznanych umiejętności w promowaniu własnego regionu. Gdy uczestnicy poznali metodę od strony teoretycznej, zaczęli powoli tworzyć film, zaczynając od stworzenia scenariusza. Kolejnym krokiem było tworzenie dużej ilości zdjęć(ok 1200), które łączone były później w cały film, po dodaniu drobnych animacji(Łukasz Krowiak) i muzyki, dźwięków oraz napisów całość była gotowa. Projekt został zaprezentowany, tak jak inne projekty, w Dniu Patrona Szkoły i zajął wśród nich I miejsce.

Projekt został również zakwalifikowany na VII Wojewódzkie Naukowe Spotkanie Gimnazjalistów w Korfantowie, gdzie zespół otrzymał wyróżnienie.

Oprac.: Mateusz Skut

Efekty pracy:

obejrzyj film

Powrót do strony głównej